YAMAHA - XJ6 N

A venda por Rodrigo
em Niterói, RJ
data anúncio 16/05/2011

R$ 26.000
9.400 km
Ano 2010
YAMAHA XJ6 N 2011/2011

R$ 29.900 0 km Ano 2011
YAMAHA XJ6 N 2010/2010

Alarme | ALARME | GPS

R$ 27.500 7.067 km Ano 2010
YAMAHA XJ6 N 2010/2010

Alarme

R$ 25.600 1.800 km Ano 2010
 
home >  YAMAHA >  XJ6 N